Situația drepturilor salariale

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR ALBA IULIA

CUI 4562800

SITUAȚIA DREPTURILOR SALARIALE

INFORMAȚII PRIVIND ART.33 DIN LEGEA 153/2017

LA DATA DE 30.09.2019

PERSONAL CONTRACTUAL

Nr.

Crt.

Functia detinuta Grad salarizare Studii Salariu brut Salariul net
1. DIRECTOR II S 4.911 2.873
2. CONTABIL SEF II S 5.480 3.206
3. ECONOMIST SPECIALIST I S 2.912 1.741
4. REFERENT DE SPECIALITATE II S 3.108 1.833
5. REFERENT DEBUTANT M 2.721 1.619
6. PAZNIC     2.550 1.524
7. INGRIJITOR     2.550 1.524

Angajatii C.C.S. Alba Iulia beneficiaza de indemnizatie de hrana in valoare de 347 lei lunar proportional cu timpul efectiv lucrat, conform art.18 alin.(1),alin.(2) din Legea 153/2017.

Angajatii C.C.S. Alba Iulia beneficiaza de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 lei conform H.G. 940/2017.

Director,
GHEORGHE BERGHIAN

Contabil Șef,
IOANA MARIA MARIN