Misiunea CCS-Alba

Misiunea Casei de Cultura a Studentilor din Alba Iulia se fundamenteaza pe bogatia si valoarea tezaurului cultural acumulat si conservat în Alba Iulia. În vederea realizarii acestei misiuni urmarim: recuperarea, perpetuarea si valorificarea traditiilor cultural artistice prin dezvoltarea gustului artistic al tinerei generatii, a creatiei de valori cultural-artistice; asigurarea cadrului institutional si a mijloacelor culturale, de constituirea si dezvoltarea unei comunitati culturale care sa asigure valorificarea deplina a tezaurului  cultural-artistic; asigurarea egalitatii sanselor de acces si participarea la activitatile artistice desfasurate în cadrul institutiei noastre, precum toti tinerii care urmeaza sau nu o forma de învatamânt superior.