Legea 544

LISTA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC CARE POT FI COMUNICATE DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001

  1. Actele normative de înființare ale Casei de Cultură a Studenților;
  2. Actele normative de înființare ale Ministerului Tineretului și Sportului;
  3. Regulamentul de organizare și funcționare;
  4. Statul de funcții și organigrama;
  5. Programul de funcționare;
  6. Numele și prenumele directorului și al responsabilului privind informațiile de interes public;
  7. Denumirea instituției, adresa, nr. de telefon și fax, adresa de e-mail și pagina de internet;
  8. Calendarul anual de acțiuni și bugetul anual;

 

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR ALBA IULIA

STR. ARDEALULUI, NR. 1, ALBA IULIA

TEL: 0258/812.692, FAX: 0258/812.693

E-MAIL: ccs_alba@yahoo.com

ccs.albaiulia@mts.ro

WEBSITE: www.ccs-alba.ro

DIRECTOR: GHEORGHE BERGHIAN

RESPONSABIL PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC:

REFERENT, DANIELA IRIMIE