Buget 2018

BUGET 2018

Titlul 10 Cheltuieli de personal – 208.150

Titlul 20 Bunuri și servicii – 15.000

Titlul 59 Alte cheltuieli – Acțiuni Studențești” – 86.000

TOTAL 309.150