Buget 2017

BUGETUL

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

pe anul 2017

 

VENITURI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

TOTAL

CHELTUIELI

Venituri proprii ale institutiei

Subvenţie

Cheltuieli de personal

Bunuri

și servicii

Alte cheltuieli

(Studentiada si UNIFEST)

Alte cheltuieli (Actiuni studentesti)

84.000

257.000

341.000

170.000

115.000

0

56.000

341.000