Buget 2016

BUGETUL

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

pe anul 2016

 

VENITURI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

TOTAL

CHELTUIELI

Venituri proprii ale institutiei

Subvenţie

Cheltuieli de personal

Bunuri

și servicii

Alte cheltuieli

(Studentiada si UNIFEST)

Alte cheltuieli (Actiuni studentesti)

106.396

358.100

464.496

162.400

185.200

0

116.896

464.496