Buget 2015

BUGETUL

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

pe anul 2015

 

VENITURI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

TOTAL

CHELTUIELI

Venituri proprii ale institutiei

Subvenţie

Cheltuieli de personal

Bunuri

și servicii

Alte cheltuieli

(Studentiada si UNIFEST)

Alte cheltuieli (Actiuni studentesti)

97.000

287.500

384.500

162.000

142.000

0

80.500

384.500

BUGET DIN 30.09.2015

DIRECTOR,

GHEORGHE BERGHIAN