Buget 2014

 

BUGETUL

instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii

pe anul 2014

VENITURI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

TOTAL

CHELTUIELI

Venituri proprii

Subvenţie

Cheltuieli de personal

Bunuri

și servicii

Alte cheltuieli (Actiuni studentesti)

Cheltuieli de capital

43.750

198.000

241.750

164.000

33.750

44.000

0

241.750

DIRECTOR,

GHEORGHE BERGHIAN